|
|
|
|
|
|
|
|
 
O Nama
home - o nama
 
 

Turisticko - Sportski - Rekreacioni Centar Heko-Karalainka

Nalazi se u Bugojnu, locirano na prostoru visoravni, na nadmorskoj visini od oko 680m.

Geografski lociran , na raskrsnici puteva Sarajevo, Zenica, Travnik-Kupres, Livno, Split i Banjaluka, Jajce, Jablanica, Mostar. Udaljenost do Sarajeva 137 km, do Banjaluke 112 km, do Mostara 118 km i do Splita 168 km.

Šire okruzenje su strari gradovi Gornji i Donji Vakuf, vezirsko grad Travnik, sa zimskim centrom Vlasic na udaljenosti od 50 km, Kupres sa zimskim centrom Cajusa na udaljenosti od 30 km i istorijski grad Jajce sa svetistem Sveti Ivo na udaljenosti od 40 km.

Samo lokacija centra pripada geografski podrucju kroz koje su se ukurstali i prolazili stari ilirski, rimski, srednjovjekovni bosanski, turski i drugi putevi koji su povezivali centralnu Bosnu sa Hercegovinom i Dalmacijom i putevi koji su vezali Dalmaciju na sjever sa Panonijom.

Klimatski , centar se nalazi na prostoru pod uticajem kontinentalne klime. najtopliji mjesec u godini je juli sa prosjecnim temperaturama oko 20 stepeni, a u zimskom periodu januarske temperature su prosjecne do –5 stepeni. Godisnja kolebanja temperatura su i do 20 stepeni. Ljeta su uglavnom susna i topla, a zime relativno hladne. Prosjecna godisnja temperatura je oko 10 stepeni sa padavinama ravnomjerno rasporedenim. Snijeg se zadrzi na prostoru staze i do 90 dana, a prosjecna visina snijega je oko 50 cantimetara. Sunce u sjaju je relativno dugo i iznosi godisnje oko 2000 sati.

Klima na prostoru centra je povoljna s umjerenom vlaznoscu i temperaturama, suncani periodi zadovoljavajuci bez jakih vjetrova i idealna za turizam sport i rekreaciju.

U sastavu centra nalaze se:

I - Hotel Heko sa pratecim objektima lociran neposredno uz saobracajnicu Sarajevo-Bugojno – Split i Mostar-Bugojno- Split
( restorani, salon za zabavu, diskoteka, sala za konferencije, hol recepcija, snekbar, baste sa nadstresnicama, otvorene baste, objekti za raznjeve i rostilj, parking prostor sa natkrivenim garaznim mjestima, praona i svi ostali prateci neophodni sadrzaji sa obezbjedenim punim uslovima za boravak )
Smjestajni kapaciteti motela Heko su na veoma zavidnom nivou sa 28 soba i ukupno 45 kreveta.

II - U nastavku lokacije motela Heko, nalazi se turisticki-sportsko-rekreacioni centar na povrsini od oko 50 000 m2 sa sljedecim sadrzajima:

 • Motel Karalinka tipa planinskog objekta B kategorije sa oko 15 soba i ukupno 35 lezaja namjenski radenih za smjestaj grupa i sportskih ekipa, sa restoranom, barom, u okruzenju crnogoricne sume, sa adekvatnim parkinzima.

 • Fudbalski travnati stadion u sred crnogoricne sume dimenzija 100x55 m ureden za pripreme sa pratecim sadrzajima.

 • Mali stadion za mali nogomet, rukomet i kosarku sa pratecim sadrzajima za pripremu ekipa.

 • Trim staze za trcanje kroz crnogoricnu i bjelogoricnu sumu sa svim vrstama nagiba i potrebnim relacijama namjenjene za sve vrste sportova u duzinama i do 10 km.

 • Prostor i ceke za foto lov, sa mogucnoscu snimanja velikog broja vrsta sitne divljaci, a ponekad u odredeno doba godine i krupne divljaci

 • Jezero namjenjeno za sportski ribolov i foto lov na pernatu divljac

 • Staze i tereni za rekreaciju i setnju

 • Staza za sky lift, zimske sportske sadrzaje i plohe za klizanje

III - Posebne mogucnosti pored ponuda turisticko - sportsko - rekreacionog centra, ponuda motela Heko i Karalinka je ugovaranje sadrzaja u oblasti:

 • sporta sa svim sportskim kolektivima iz Bugojna,

 • u oblasti lova i ribolova sa lovnim drustvom Koprivnica u poznatom lovistu Koprivnica i sa Sportsko-ribolovnim drustvom iz Bugojna poznatom po lovu na pastrmku u brojnim pritokama i rijecicama koje se ulijevaju u rijeku Vrbas koja protice ovim prostorima.

 • ugovaranje svih sadrzaja sa kooperantima iz sela u neposrednoj blizini centra u oblasti najizvornih ponuda seoskog turizma.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Sva prava zadrzana od "HEKO" doo, Bugojno, BiH