|
|
|
|
|
|
|
|
 
Kontakti
home - kontakti
 
 
 
d.o.o. "Heko" - Bugojno

Motel "Heko" - TSRC "Heko - Karalinka"

 

 

Tel/fax:
+387 30 25 24 20

Mobitel:
+387 61 13 86 05

Adresa:
TSRC "HEKO - KARALINKA"
MOTEL "HEKO"
70 230 B U G O J N O
Bosna i Hercegovina

 

 

 

 

Recepcija:
+387 30 25 37 13

Email:
info@heko.ba

   

 

Direktor: (tel/fax)
+387 30 25 37 14

   

 

Recepcija Karalinka:
+387 61 61 38 60

 

 
© Sva prava zadrzana od "HEKO" doo, Bugojno, BiH